Electronic Locker

image
TÍNH NĂNG  
  • Có 4 loại (quét tĩnh mạch ngón tay, pin/mật khẩu, quét mã vạch, quét IC)
  • Lựa chọn ngôn ngữ
  • Hướng dẫn bằng giọng nói
  • Màn hình quảng cáo (tùy chọn)
  • Tùy chỉnh số lượng ngăn.
Được tạo ra từ sự kết hợp giữa kỹ thuật và mỹ thuật, tủ điện tử có thể cung cấp giải pháp tốt nhất từ hệ thống tủ truyền thống.Tủ khóa điện tử là giải pháp lưu trữ lý. tưởng tại rạp chiếu phim, viện bảo tàng, trung tâm mua sắm, cũng như các trung tâm vận tải nhà ga phi trường.

Tải ca ta lô