Giới thiệu

Trong nhiều năm Locker & Lock đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tủ lưu trữ sáng tạo trong ngành công nghiệp. Sản phẩm của chúng tôi được phân phối đến cả các nước xa xôi như Châu Phi và các nước Châu Âu và đạt hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Hiện nay Locker & Lock là công ty tủ khóa duy nhất cung cấp hệ thống khóa và tủ khóa trên phạm vi toàn diện nhất trong khu vực. Tủ khóa của chúng tôi có thể được tìm thấy ở nhiều nơi và nhiều lĩnh vực trong ngành công nghiệp. Sản phẩm của chúng tôi có thể được nhìn thấy trong các công viên giải trí nổi tiếng và các trường đại học cũng như các bệnh viện.

Mục tiêu của Locker & Lock là trở thành nhà cung cấp hàng đầu cho những nhu cầu về khóa và tủ khóa của quý vị.

Nhãn hiệu 3S

3s brand3S đại diện cho chất lượng cao cấp (Superior Quality), thiết kế thông minh (Smart Design) và lưu chứa an toàn (Safe Storage). Sự thành công của 3S không chỉ đại diện cho những phẩm chất được đề cập. Nó cũng đại diện cho chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và những người đứng sau thương hiệu thành công này.